החלפת מפרק ברך – הזכויות לפני הניתוח ולאחריו

מאמר זה ידון בנושאים הבאים: תג נכה, אחוז מוגבלות בניידות ואחוזי נכות כללית; ובכלל זה הזכויות שעומדות לרשותכם לפני ניתוח החלפת מפרק ברך או החלפת מפרק ירך, וכן לאחר הניתוח.

חשוב לציין, שההליך הרפואי להחלפת מפרק ירך או ברך באמצעות ניתוח, נעשה רק לאחר שמוצו כלל הטיפולים המסורתיים ובעקבות פגיעה באיכות החיים. לאחר הניתוח יש אפשרות להגיש בקשה להכרה באחוזי נכות כללית, אחוז מוגבלות בניידות ולהגיש בקשה לקבלת תג נכה. 

הגופים אליהם יש להגיש את הבקשות:

 • בקשה לקבלת תג נכה תוגש למשרד התחבורה.
 • אחוזי מוגבלות בניידות תקבע בידי הוועדה הרפואית של משרד הבריאות.
 • אחוזי נכות כלליים נקבעים בידי המוסד לביטוח לאומי.
 • ההמלצות לקביעת גובה אחוזי הנכות, תג ניידות ואחוז מוגבלות בניידות יתקבלו מהרופא המנתח.

המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבאות לבעלי מוגבלויות או לנכים על פי אחוזי הנכות שנקבעו. זכויות אלה חלות גם על אנשים שעברו ניתוח להחלפת מפרק ברך או ירך, וגם על אלה שסובלים מפגיעה מהותית במפרקי הברכיים או מפרק הירך.

במאמר זה ריכזנו עבורכם מידע מקצועי והפניות לעמודים רלוונטיים של משרד התחבורה והמוסד לביטוח לאומי.

מתי מבוצע ניתוח החלפת מפרק ירך?

באופן כללי למדי, ניתוח החלפת מפרק ירך או ברך מתבצע בעקבות שחיקה או הרס של הסחוס במפרק, שעלולים להיגרם כתוצאה מדלקת מפרקים ראומטית (שגרונית) או ניוונית, מחבלה, טראומה, או כתוצאה משחיקה טבעית מתמשכת. התופעה אופיינת על פי רוב לאנשים מעל גיל 50.

ניתוח להחלפת מפרק ברך או ירך מתקיים כאשר המטופל מדווח על כאבים ונוקשות שפוגעים בפעולות יום־יומיות, כמו; הליכה, ישיבה או קימה מכיסא. יש מצבים שבהם המטופל עשוי לחוש כאב גם בעת מנוחה.

הכרה באחוזי מוגבלות בניידות אחרי החלפת מפרק ברך או ירך

לצורך הכרה באחוזי נכות לאחר ניתוח להחלפת מפרק ירך או ברך, יידרש להתייצב בפני ועדה רפואית של משרד הבריאות; וזו תיקבע אם להכיר באחוזי המגבלות בניידות ובאיזה שיעור. הוועדה מתבססת בהחלטתה על הצגת מסמכים רפואיים עדכניים ובהתאם לרשימת ליקויים של המוסד לביטוח לאומי. הרשימה מתייחסת להגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים או החלפתם.

יש לציין שבאופן כללי אחוזי המוגבלות משתנים בהתאם למאפייניי הניתוח להחלפת מפרקי הברך. לרוב ההתייחסות תיקבע על בסיס העיקרון הבא: האם מדובר בהחלפה של מפרק אחד או החלפה דו־צדדית.

אחרי החלפת ארבעה מפרקים100%סעיף ו (ב) 5
אחרי החלפת שלושה מפרקים80%סעיף ו (ב) 4
אחרי החלפת שני מפרקים70%סעיף ו (ב) 3
אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד50%סעיף ו (ב) 2
אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים להתרופפות המפרק60%סעיף ו (ב) 1

הכרה לטובת קבלת אחוזי מוגבלות בניידות אחרי החלפת מפרק ברך או ירך

החלפת מפרק ברך או ירך בצד אחד אינה מזכה באחוזי מוגבלות לניידות.
אולם, החלפה של שני מפרקי ברך או ירך, או החלפה דו־צדדית – עשויים להקנות הכרה בכ־70% מוגבלות בניידות.
לדוגמה, אדם שעבר החלפה של שני מפרקי ברכיים והחלפת מפרק ירך אחד (כלומר, החלפה של שלושה מפרקים) זכאי ל־80% מוגבלות בניידות.

אחוזי מוגבלות בניידות אינם קשורים לאחוזי נכות כללית. לדוגמה, החלפת מפרק ברך או ירך מזכה לאחוזי נכות כללית, אך לא לאחוזי מוגבלות בניידות.

כמו כן, לפני ניתוח החלפת מפרק ברך ניתן לקבל אחוזי מוגבלות בניידות עקב שחיקה של מפרק הברך או הירך.

סעיף ו' – הגבלת יכולת תנועת המפרקים בגפיים התחתונות או החלפתם:

 1. הגבלות ביכולת התנועה של המפרקים
 2. החלפת מפרקים בירך או בברך
הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה בהגבלה ביישור העולה על °30, והתנועתיות במפרק הירך היא פחות מ- °20.50%סעיף ו (א) 1
הגבלה בכושר תנועות מפרק ירך דו-צדדי80%סעיף ו (א) 2
הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה בכיפוף של פחות מ- °135 ויישור של פחות מ- °160 (יישור מלא הוא °180, כיפוף מלא °135)60%סעיף ו (א) 3
הגבלה בכושר תנועת הברך דו-צדדי80%סעיף ו (א) 4

הזכות למימוש הטבות הניידות יהיו לאחר שהוועדה קבעה שקיימת הצדקה רפואית של לקות בגפיים, ורק לאחר שנקבעו אחוזי המוגבלות.
במקרה שהוועדה לא אישרה את הבקשה, ניתן להגיש ערעור תוך 60 ימים מיום קבלת פרוטוקול הוועדה הרפואית.
להגשת בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות יש להצטייד בטופס 8220.
לאחר אישור הוועדה להכרה באחוז מוגבלות בניידות יש להגיש תביעה לקבלת הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.

התנאים לקבלת הקצבה:

השלבים להגשת התביעה:

 • יש להגיש טופס בקשה 8220 לצורך בדיקה רפואית.
 • הטופס יועבר ללשכת הבריאות המחוזית.
 • הוועדה הרפואית תדון בהחלטה לקביעת מוגבלות בניידות, ותעביר את החלטתה למגיש הבקשה.
 • במקרה הצורך יש אפשרות להגיש ערעור על הבקשה תוך 60 יום – מיום קבלת פרוטוקול ההחלטה.

לאחר שאושרו אחוזי המוגבלות בניידות על־ידי הוועדה הרפואית או על־ידי ועדה רפואית לערערים, ניתן להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס 8200 – תביעה להטבות על פי הסכם הניידות.

תביעה לקבלת קצבת ניידות לבעלי רכב:

רוב ההטבות ניתנות למי שבבעלותם וברשותם רכב או שיש בכוונתם לרכוש רכב. במקרה האחרון, ההטבות ימומשו רק לאחר שרכשו את הרכב.

התנאים לקבלת הטבות אלה הם:

 1. בעל רישיון נהיגה תקף, שהוועדה הרפואית קבעה לו לפחות 40% נכות במוגבלות בניידות.
 2. אדם שאין ברשותו רישיון נהיגה בתוקף, והוועדה הרפואית קבעה לו לפחות 60% מוגבלות בניידות, ומציג אדם מורשה שידאג להסיעו.

אדם מורשה יכול להיות קרוב משפחה שיש ברשותו רישיון נהיגה בתוקף מקִרבה ראשונה, לרבות הורה מאמץ או חורג, אחים, אחיינים, גיסים, סבים, סבתות או נכדים. כמו כן, יש אפשרות להכיר גם במי שאינם קרובי משפחה של מגיש התביעה, בתנאים הבאים (ובראשם שאותו אדם יהיה בעל רישיון נהיגה בתוקף):

 • אדם שסועד ברוב שעות היום את מגיש הבקשה.
 • אדם שמתגורר בסביבת המגורים של מגיש הבקשה, ושהמרחק האווירי ביניהם אינו גדול מקילומטר וחצי.
 • אדם שלקח על עצמו לדאוג לצרכיו של מגיש הבקשה, ומתחייב להסיעו באופן קבוע.
 • הביטוח הלאומי הכיר בו כ'מורשה נהיגה'.

מי שאין ברשותו ובבעלותו רכב זכאי להגיש בקשה לתוספת קצבה, לצורך כיסוי עלויות הנסיעה בתחבורה הציבורית.

לצורך הגשת בקשה לקבלת קצבת ניידות, למי שיש ברשותו ובבעלותו רכב, יש לצרף לבקשה:

 • צילום רישיון נהיגה בתוקף
 • צילום פוליסת ביטוח מקיף בתוקף
 • אנשים שעובדים בשכר יגישו 3 תלושי שכר אחרונים
 • חייל בשירות צבאי יגיש מסמך צבאי אשר מעיד על שירותו ועל מועד שחרורו.
 • מכתב התחייבות חתום בידי מגיש הבקשה

לצורך הגשת בקשה לקבלת קצבת ניידות, למי שאינו ברשותו או בבעלותו רכב, יש לצרף לבקשה:

 • שכירים יגישו 3 תלושי שכר אחרונים
 • חייל בשירות צבאי יגיש מסמך צבאי אשר מעיד על שירותו ועל מועד שחרורו.
 • מכתב התחייבות חתום בידי מגיש הבקשה

קבלת תג נכה לרכב

משרד הרישוי מנפיק תגי חנייה לנכים על מנת להקל על ניידותם. מידע נרחב בנושא התנאים נמצא באתר משרד התחבורה. החל מאפריל 2018 תג החניה הוא אישי ואינו נושא על גביו את פרטי כלי הרכב.

להגשת בקשה לקבלת תג חנייה לנכה יש למלא טופס בקשה מקוון למשרד התחבורה.

לטופס הבקשה יש לצרף:

 • צילום של תעודת זהות כולל הספח.
 • מכתב בקשה חתום על־ידי מגיש הבקשה בציון שני מספר רכב מבוקשים.
 • צילום האישור המעיד על זכאות 'מוגבל בניידות'.
 • אישור רפואי המעיד על כך שמגיש הבקשה זקוק לכלי תחבורה לצורך תנועה ממקום למקום.

זכאות לתג נכה נועדה למוגבלים בניידות, ולטובת מימושה נדרשים המסמכים הבאים:

 • אישור מאת משרד הבריאות על נכות (אם גילו של המגיש עד 67 שנים, ונבדק על פי קריטריון הניידות); ועל כך שהמגיש זקוק לרכב כאמצעי תנועה עקב בעיית נכות ברגליים, או דרגת הנכות מגיעה ל־60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • אם אין ברשותכם אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים.
  אין לשלוח פענוח של צילומי הדמיה. 

אחוזי נכות כללית:
אחוזי הנכות נקבעים על פי התקנות של הביטוח הלאומי, והם אינם קשורים לאחוז מוגבלות בניידות.

נכות רפואית

נכות רפואית תקבע אם הרופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לכם מספר ליקויים רפואיים, ועל ליקוי מסוים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

דרגת אי-כושר

דרגה זו תקבע עקב נכות שכוללת חוסר מסוגלת לעבוד או שהיכולת להשתכר ירדה ב־50% לפחות, וכן נקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

לרוב, לפני ניתוח מנסיבות של שחיקת מפרק ברך או ירך [צד אחד] יוקנו לך כ־10% עד 30% נכות כללית על ברך אחת או על ירך אחת, תלוי בדרגת השחיקה או המוגבלות.
הסעיף המתייחס לכך יהיה לרוב 35 (1)ב-ד, אותו סעיף לרוב גם משמש לאחר ניתוח ומקנה אחוזים דומים מיד לאחר הניתוח.
הסעיף המתאר שחיקה של מפרקי הברך או הירך הוא סעיף 35 ועוסק בנושא ארטריטיס רב־מטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר.

אחוזי נכות מחושבים בצורת משקוללת. כלומר, אם השחיקה בברך אחת היא בשיעור של 30%, על הברך השנייה השחוקה יהיו אחוזי נכות 30% מתוך 70% הנכות הנותרים, והם 21% בלבד.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר המוסד לביטוח לאומי

אני ד"ר בנימין בנדר מזמין אתכם להגיע אלינו עם כל בעיה שיש לכם, באמצעות השיטה החדשנית שפיתחנו נוכל לפתור לכם כל בעיה תוך זמן קצר. שמחים לשפר לכם את איכות החייהם ולהוציא את הכאבים מחייכם. השאירו פרטים או התקשרו.

צריכים עזרה למימוש הזכויות שלכם? פנו אלינו

ד"ר בנימין בנדר
ד"ר בנימין בנדר

ד"ר בנימין בנדר הוא אורטופד מומחה ברכיים ומפרקי ירך, שימש כעורך הראשי לספר בינלאומי שעוסק בהחלפת מפרק ירך וידוע כמי שצבר את מירב הניסיון בהחלפות ברכיים. הוא החל את דרכו עוד בשירותי הצבאי כאשר שירת בחובש קרבי. לאחר סיום השירות, החל את לימודי הרפואה וסיים את הלימודים כמצטיין דיקן והקדים את שאר הסטודנטים בסיום הלימודים. בשנת 2007, ד"ר בנימין בנדר סיים את התמתחותו והוכר רשמית כאורטופד מומחה. בזמן הזה, ד"ר בנימין בנדרפרסם עבודות אקדמיות לספרות הרפואית וזכה בהכרה מההסתדרות הרפואית בישראל. את הידע הרב שיש לו, חולק ד"ר בנימין בנדר בכנסים בינלאומיים ומתראיין לתוכניות טלוויזיה בארץ ובעולם.

ניווט מהיר בחזרה:

לקביעת תור התקשרו

או השאירו פרטים

החלפת מפרק ברך - הזכויות לפני הניתוח ולאחריו

שירות 24/7 בטלפון ובוואטסאפ