החלפת מפרק ברך – הזכויות שלכם לפני ולאחר ניתוח

תג נכה אחוז מוגבלות בניידות ואחוזי נכות כללית – הזכויות לפני ואחרי החלפת מפרק ברך או החלפת מפרק ירך

ההליך הרפואי להחלפת מפרק ירך או ברך נעשה לאחר שמוצו הטיפולים המסורתיים האפשריים ובעקבות פגיעה באיכות החיים. לאחר הניתוח יש אפשרות להגיש בקשה להכרה באחוזי נכות כללית, אחוז מוגבלות בניידות ובקשה לתג נכה. גמלה חודשית בהתאם לכך משולמת בהתאם לאחוזים הנקבעים. מידע על הזכויות, שחשוב שתדעו לאחר שעברתם את הניתוח.

במאמר זה נדון בקצרה על אחוזי נכות כללית לאחר ניתוח, ועל הטבות ניידות כולל זכאות לתג נכה. בקשה לתג נכה מוגשת למשרד התחבורה. אחוזי מוגבלות בניידות נקבע על ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות, ואחוזי נכות כלליים נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי. המלצות לאחוזי נכות, תג ניידות ואחוז מוגבלות בניידות יתקבלו מהרופא המנתח.

המוסד לביטוח לאומי משלם קצבאות לבעלי מוגבלויות או לנכים על פי אחוזי נכות שנקבעו. זכויות אלה חלות גם על אנשים שעברו ניתוח של החלפת מפרק ברך או ירך, וגם על אלה שסובלים מפגיעה רבה במפרקי הברכיים או מפרק הירך. במאמר זה ריכזנו עבורכם מידע מקצועי והפניות לעמודים רלוונטיים של משרד התחבורה והמוסד לביטוח לאומי.

באופן כללי למדי החלפת מפרק ירך או ברך מתבצעת לאחר תהליך של שחיקה או הרס של הסחוס במפרק, שעלולה להיגרם כתוצאה מדלקת מפרקים ראומטית (שגרונית) או ניוונית, ממקרה של חבלה או של טראומה או כתוצאה משחיקה טבעית מתמשכת. התופעה אופיינת על פי רוב לאנשים מעל גיל 50.

הניתוח להחלפת מפרק ירך או ברך מתקיים כאשר האדם סובל מכאבים ומנוקשות שפוגעים בפעולות יום-יומיות, כמו; הליכה, ישיבה, קימה והוא עשוי לחוש כאב גם במצבי מנוחה, ולאחר שמוצו תהליכים רפואיים מקובלים אפשריים.

הכרה להטבה בזכויות לקבלת אחוזי מוגבלות בניידות אחרי החלפת מפרק ברך או ירך

לצורך הכרה באחוזי נכות לאדם שעבר ניתוח להחלפת מפרק ירך או ברך עליו להתייצב בפני ועדה רפואית של משרד הבריאות לצורך קביעת אחוזי המגבלות בניידות. הוועדה מתבססת בהחלטתה על הצגת מסמכים רפואיים עדכניים ובהתאם לרשימת ליקויים של המוסד לביטוח לאומי. הרשימה מתייחסת להגבלת כושר תנועת המפרקים ברגליים או החלפתם.

יש לציין שבאופן כללי אחוזי המוגבלות משתנים בהתאם להיקף ניתוחי החלפת מפרקי הברך באופן הבא, ולרוב הכוונה היא אם מדובר בהחלפה של מפרק אחד או דו-צדדי:

מצב אחרי החלפת ארבעה מפרקים 100% סעיף ו (ב) 5
מצב אחרי החלפת שלושה מפרקים 80% סעיף ו (ב) 4
מצב אחרי החלפת שני מפרקים 70% סעיף ו (ב) 3
מצב אחרי החלפה חוזרת של מפרק אחד 50% סעיף ו (ב) 2
מצב אחרי החלפת מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים להתרופפות המפרק 60% סעיף ו (ב) 1

הכרה להטבה בזכויות לקבלת אחוזי מוגבלות בניידות אחרי החלפת מפרק ברך או ירך

לדוגמה, החלפת מפרק צד אחד, החלפת מפרק ברך או ירך אינה מזכה באחוזי מוגבלות לניידות, אך החלפה של שני מפרקי ברך או ירך, החלפה דו-צדדית, מזכה ב- 70% מוגבלות בניידות. מי שעבר לדוגמה החלפה של שני מפרקי ברכיים והחלפת מפרק ירך אחד (מצב אחרי החלפה של שלושה מפרקים) זכאי ל- % 80 אחוזי מוגבלות בניידות. אחוזי מוגבלות בניידות אינו קשור לאחוזי נכות כללית. לדוגמה, החלפת מפרק ירך ברך או ירך מזכה לאחוזי נכות כללית, אך לא לאחוזי מוגבלות בניידות. כמו כן, לפני ניתוח החלפת מפרק ברך ניתן לקבל אחוזי מוגבלות בניידות עקב שחיקה של מפרק הברך או הירך. סעיף ו- הגבלת כושר תנועת המפרקים בגפיים התחתונות או החלפתם.
 1. הגבלות בכושר תנועת המפרקים
 2. החלפת מפרקים בירך או בברך (נדון קודם)
הגבלה בכושר תנועת מפרק הירך מלווה בהגבלה ביישור העולה על °30, והתנועתיות במפרק הירך היא פחות מ- °20. 50% סעיף ו (א) 1
הגבלה בכושר תנועות מפרק ירך דו-צדדי 80% סעיף ו (א) 2
הגבלה בכושר תנועת הברך מלווה בכיפוף של פחות מ- °135 ויישור של פחות מ- °160 (יישור מלא הוא °180, כיפוף מלא °135) 60% סעיף ו (א) 3
הגבלה בכושר תנועת הברך דו-צדדי 80% סעיף ו (א) 4

הזכות למימוש הטבות הניידות יהיו לאחר שהוועדה קבעה שקיימת הצדקה רפואית של לקות בגפיים, ורק לאחר שנקבעו אחוזי המוגבלות. במקרה שהוועדה לא אישרה את הבקשה ניתן להגיש ערעור בתוך 60 ימים מיום קבלת פרוטוקול הוועדה הרפואית.
להגשת בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות יש להצטייד בטופס 8220
לאחר אישור הוועדה להכרה באחוז מוגבלות בניידות יש להגיש תביעה לקבלת הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי.

התנאים לקבלת הקצבה

 • תושב מדינת ישראל – מגיל 3 ועד לגיל הפרישה לפנסיה – לטבלת גיל הפרישה לעניין ניידות.
 • בעניין זה משתוות הזכויות של גיל הפרישה של האישה לזה של הגבר.
 • בתנאים מסוימים ניתן לקבל קצבת ניידות לאחר גיל הפרישה לפנסיה.

רקע כללי על הנסיבות שמובילות להחלפת מפרק ברך או ירך

השלבים להגשת התביעה

 • יש להגיש טופס בקשה 8220 לצורך בדיקה רפואית.
 • הטופס יועבר ללשכת הבריאות המחוזית.
 • הוועדה הרפואית תדון בהחלטה לקביעת מוגבלות בניידות ותעביר את החלטתה למגיש הבקשה.
 • במקרה הצורך יש אפשרות להגיש ערעור על הבקשה בתוך 60 יום – מיום קבלת פרוטוקול ההחלטה.

לאחר שאושרו אחוזי המוגבלות בניידות על ידי הוועדה הרפואית או על ידי ועדה רפואית לערערים, ניתן להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס 8200 – תביעה להטבות על פי הסכם הניידות.

התנאים לקבלת הקצבה:

 

לסיכום: השלבים להגשת התביעה

 • יש להגיש טופס בקשה 8220 לצורך בדיקה רפואית.
 • הטופס יועבר ללשכת הבריאות המחוזית.
 • הוועדה הרפואית תדון בהחלטה לקביעת מוגבלות בניידות ותעביר את החלטתה למגיש הבקשה.
 • במקרה הצורך יש אפשרות להגיש ערעור על הבקשה בתוך 60 יום – מיום קבלת פרוטוקול ההחלטה.
 • לאחר שאושרו אחוזי המוגבלות בניידות על ידי הוועדה הרפואית או על ידי ועדה רפואית לערערים, ניתן להגיש בקשה לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס 8200 – תביעה להטבות על פי הסכם הניידות.

תביעה לקבלת קצבת ניידות לבעלי רכב

רוב ההטבות ניתנות למי שבבעלותם וברשותם רכב או שיש בכוונתם לרכוש רכב, כאשר ההטבות ימומשו רק לאחר שרכשו את הרכב.

התנאים לקבלת הטבות אלה הם:

 1. בעל רישיון נהיגה תקף, שהוועדה הרפואית קבעה לו לפחות 40% נכות במוגבלות בניידות.
 2. אדם שאין ברשותו רישיון נהיגה בתוקף, והוועדה הרפואית קבעה לו לפחות 60% מוגבלות בניידות, ומציג אדם מורשה שידאג להסיעו.

אדם מורשה יכול להיות קרוב משפחה שיש ברשותו רישיון נהיגה בתוקף מקִרבה ראשונה, לרבות הורה מאמץ או חורג, אחים, אחיינים, גיסים, סבים וסבות, נכדים כמו כן, יש אפשרות להכיר גם במי שאינם קרובי משפחה של מגיש התביעה, בתנאים הבאים (ובראשם שאותו אדם יהיה בעל רישיון נהיגה בתוקף

 • אדם שסועד ברוב שעות היום את מגיש הבקשה.
 • אדם שמתגורר בסביבת המגורים של מגיש הבקשה ושהמרחק האווירי ביניהם אינו גדול מקילומטר וחצי.
 • אדם שלקח על עצמו לדאוג לצרכיו של מגיש הבקשה, ומתחייב להסיעו באופן קבוע.
 • הביטוח הלאומי הכיר בו כ'מורשה נהיגה'.

מי שאין ברשותו ובבעלותו רכב זכאי להגיש בקשה לתוספת קצבה, לצורך כיסוי עלויות הנסיעה בתחבורה הציבורית.

לצורך הגשת בקשה לקבלת קצבת ניידות למי שיש ברשותו ובבעלותו רכב יש לצרף לבקשה:

 • צילום של רישיון נהיגה בתוקף
 • צילום פוליסת ביטוח מקיף בתוקף
 • אנשים שעובדים בשכר, יגישו 3 תלושי שכר אחרונים
 • חייל בשירות צבאי יגיש מסמך צבאי המעיד על שירותו ועל מועד שחרורו.
 • מכתב התחייבות חתום בידי מגיש הבקשה

לצורך הגשת בקשה לקבלת קצבת ניידות למי שאינו ברשותו או בבעלותו רכב יש לצרף לבקשה:

 • אנשים שעובדים בשכר, יגישו 3 תלושי שכר אחרונים
 • חייל בשירות צבאי יגיש מסמך צבאי המעיד על שירותו ועל מועד שחרורו.
 • מכתב התחייבות חתום בידי מגיש הבקשה

קבלת תג נכה לרכב

משרד הרישוי מנפיק תגי חנייה לנכים על מנת להקל על ניידותם. מידע נרחב בנושא התנאים נמצא באתר משרד התחבורה . תג החניה החל מאפריל 2018 הוא אישי וכבר לא נושא על גביו את פרטי כלי הרכב

להגשת בקשה לקבלת תג חנייה לנכה יש למלא טופס בקשה מקוון למשרד התחבורה.

לטופס הבקשה יש לצרף:

 • צילום של תעודת זהות כולל הספח.
 • מכתב בקשה חתום על ידי מגיש הבקשה בציון שני מספר רכב מבוקשים.
 • צילום האישור המעיד על זכאות 'מוגבל בניידות'.
 • אישור רפואי המעיד על כך שמגיש הבקשה זקוק לכלי תחבורה לצורך תנועה ממקום למקום.

זכאות לתג נכה נועדה למוגבלי ניידות:

 • אישור מאת משרד הבריאות (אם גילו עד 67 ונבדק בקריטריון של ניידות) על נכות ועל כך שהמגיש זקוק לרכב כאמצעי תנועה עקב בעיית נכות ברגליים, או שדרגת הנכות מגיעה ל60% לפחות ותנועתו ללא רכב בדרכים עלולה לערער את מצב בריאותו.
 • אם אין ברשותכם אישור ממשרד הבריאות, יש להצטייד במסמכים רפואיים עדכניים. נא לא לשלוח אישור דיסקים וצילומי רנטגן. 

אחוזי נכות כללית

אחוזי נכות נקבעים על פי התקנות של הביטוח הלאומי, והם אינם קשורים להליך של
 • אחוז מוגבלות בניידות.
 • התנאים לקבלת נכות

נכות רפואית

רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לכם מספר ליקויים רפואיים, ועל ליקוי מסוים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.

דרגת אי-כושר

נקבע שעקב נכותך אינך מסוגל לעבוד או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%.

לפני ניתוח לרוב של שחיקת מפרק ברך או ירך לצד אחד מקנה כ 10% עד- 30% נכות כללית על ברך אחת או על ירך אחת, תלוי בדרגת השחיקה או המוגבלות – הסעיף לרוב הוא 35 (1)ב-ד, אותו סעיף לרוב גם משמש לאחר ניתוח ומקנה את אחוזים דומים מיד אחרי ניתוח

הסעיף המתאר שחיקה של מפרקי הברך או הירך הוא סעיף 35 בנושא ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר.

אחוזי נכות מחושבים בצורת משקוללת. כלומר, אם שחיקה של ברך אחת היא 30% על הברך השנייה השחוקה יהיו אחוזי נכות 30% מתוך ה- 70% הנותרים והם 21% בלבד.

לפרטים נוספים היכנסו לאתר המוסד לביטוח לאומי

צריכים עזרה למימוש הזכויות שלכם? פנו אלינו

שירות 24/7 בטלפון ובוואטסאפ